BranteviksGruppen
Vägen till nästa steg i livet

Oavsett om du söker efter något nytt i karriären, en ny anställd till ditt team eller stöd som inskriven på arbetsförmedlingen har BranteviksGruppen en väg för dig.

Våra deltagare berättar om BranteviksGruppen

Sattar

Köksbiträde - 49 år

När Sattar kom till BranteviksGruppen så hade han erfarenhet inom lager och bilförsäljning. Med rätt vägledning och stöd insåg han att han även hade kompetens inom restaurang och jobbar idag på Jalla Jalla restaurang i Malmö.

Rola

Servicevärdinna inom vården - 47 år

Rola hade aldrig tidigare arbetat när hon kom till BrateviksGruppen, där hon fick stöd med att hitta en utbildning som service värd inom vården och fick efter det ett jobb på Attendos äldreboende.

Nour

Barnskötare - 39 år

Nours ambition är att bli barnskötare, hon har med hjälp av Branteviksgruppen fått en timanställning som barnskötare och har börjat studera svenska. Därefter ska hon läsa en barnskötarutbildning och söka ett fast jobb.

Vi utgår ifrån 6
grundläggande principer

Demokrati

Legalitet

Objektivitet

Fri åsiktsbildning

Respekt

Effektivitet & service

Vi arbetar för vårt lands medborgare på ett demokratiskt sätt, och tar alltid fullt ansvar för att göra vår del för att bygga och bevara förtroendet för Sverige och dess arbetsmarknad

Vi arbetar för att våra lagar och regler skall efterlevas, både som anställd på BranteviksGruppen och som kund eller arbetssökande.

Vi arbetar för saklighet och opartiskhet utan intressekonflikter och jäv, för en rättvis och god arbetsmarknad i landet.

Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet är en grundpelare i vår demokrati och leder vårt arbete för ökad rättvisa i samhället.

Vi på BranteviksGruppen kommer aldrig att tumma på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminera någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning – med förväntan om att arbetsgivare och arbetstagare i Sverige gör detsamma.

I vårt arbete skall effektivitet kombineras med service och tillgänglighet. Vi informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt så väl som resursklokt som möjligt.

Branteviksgruppen fick dubbla priser på Burlövs företagskväll den 24 maj 2023!

Årets Företagare Burlöv och Årets vägvisare
Owe Håkansson och Ghada El-Kaswani med BranteviksGruppen AB kammade hem inte bara ett utan två priser och korades till
Årets Företagare Burlöv 2022 av Företagarna Öresund
och det nystiftade priset
Årets Vägvisare – arbete av Burlövs Företagsgrupp!
BranteviksGruppen är underleverantörer till Arbetsförmedlingen och har bäst ranking i Skåne. BranteviksGruppen är ett privatägt, socialt företag där vinsten återinvesteras i verksamheten. BranteviksGruppens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, både för arbetssökande och för arbetsgivare, genom att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens.


Årets Vägvisare – Arbete