Just nu finns det tyvärr inga lediga platser hos oss

BranteviksGruppen tillhandahåller arbetsmarknaden möjligheter till rätt kompetensförsörjning i Sverige. Vårt affärskoncept utgår från helheten och målgruppen är därför stor och inkluderar arbetssökande, arbetskraftssökande, offentlig sektor, kommuner, näringsliv m.fl. Den arbetssökande och den arbetskraftsbehövande står i fokus.

Vi arbetar ofta inom projekt som är finansierade via skattemedel, vilket gör krav och uppföljning på vårt arbete extra betydelsefullt.