Om BranteviksGruppen

BranteviksGruppen är en rusta- och matcha leverantör som ställer upp för våra deltagare. Vår ledning och personal har stor kunskap av att hjälpa folk till egen försörjning, studier eller övrig integration i det svenska samhället.

Värdegrunder

Devisen för vårt arbete, från start till mål, utgår från sex principer som utgör värdegrunden på BranteviksGruppen

Demokrati

Vi arbetar för vårt lands medborgare på ett demokratiskt sätt, och tar alltid fullt ansvar för att göra vår del för att bygga och bevara förtroendet för Sverige och dess arbetsmarknad

Legalitet

Vi arbetar för att våra lagar och regler skall efterlevas, både som anställd på BranteviksGruppen och som kund eller arbetssökande.

Objektivitet

Vi arbetar för saklighet och opartiskhet utan intressekonflikter och jäv, för en rättvis och god arbetsmarknad i landet.

Fri åsiktsbildning

Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet är en grundpelare i vår demokrati och leder vårt arbete för ökad rättvisa i samhället.

Respekt

Vi på BranteviksGruppen kommer aldrig att tumma på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminera någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning – med förväntan om att arbetsgivare och arbetstagare i Sverige gör detsamma.

Effektivitet & service

I vårt arbete skall effektivitet kombineras med service och tillgänglighet. Vi informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt så väl som resursklokt som möjligt.

Vår metod

BranteviksGruppen är ett privatägt, socialt företag där vinsten återinvesteras i verksamheten. BranteviksGruppens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, både för arbetssökande och för arbetsgivare, genom att hjälpa de arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens. Vi grundutbildar även personer i deras nya yrken, i samverkan med flera aktörer där vi har samordningsansvar. Vi kan erbjuda alla språk med hjälp av tolk eller språkstödjare för att vara tillgängliga serviceinriktade och alltid utgå från kundens behov.

Kort och gott – vi gör det mest optimala för arbetsmarknaden för att hjälpa samhället, och vi känner stolthet i det vi gör.

Våra samarbetspartners

Hitta hit